Enviament

Enviament de les comandes

Les comandes que rebem online s'envien en el transcurs de 30 a 45 minuts (dins Olot) i més d'una hora (fora d'Olot) després de recepcionar la comanda a B-CREK Restaurant SOLFA.

Acceptem comandes fins a un radi de 5 Km d'Olot.

L'enviament de comandes a domicili té un cost afegit al preu de la comanda segons la zona.

El servei de B-CREK Domicilis no es fa responsable de retards deguts a causes majors com poden ser: talls en el tràfic, esdeveniments esportius, festes de barri, talls en les comunicacions, ... etc.

Per qualsevol incidència o retard en la recepció de la vostra comanda podeu trucar al telèfon d'Atenció al client de B-CREK Restaurant SOLFA al 972 26 83 37

Equip B-CREK